เศรษฐศาสตร์

กำลังซื้อในประเทศฟื้น

ปีหน้านักท่องเที่ยวมา 24 ล้านคน เห็นตัวเลข นักท่องเที่ยวต่างชาติผ่านหลัก 10 ล้านคน เมื่อวันที่ 10 ธันวาคมแล้วก็อุ่นใจครับ

 

 เศรษฐศาสตร์

 

เศรษฐกิจไทยปีนี้คงจะดีกว่าที่นักเศรษฐศาสตร์คาดการณ์แน่นอน ตัวเลขจาก คุณยุทธศักดิ์ สุภสร ผู้ว่าการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ก็คือ มกราคม–9 ธันวาคม 2565 มีนักท่องเที่ยวต่างชาติเดินทางมาเที่ยวไทยแล้ว 10,065,000 ล้านคน ทะลุเป้าหมายปี 2565 ที่ตั้งเป้าไว้ที่ 10 ล้านคน วันที่ 10 ธันวาคมที่ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ไปต้อนรับนักท่องเที่ยวต่างชาติคนที่ 10 ล้านด้วยตัวเอง ที่ท่าอากาศยานสุวรรณภูมินั้น เป็นการฉลองกิจกรรม Amazing Thailand 10 Million Celebration

นักท่องเที่ยวต่างชาติที่ถูกสมมติเป็นคนที่ 10 ล้าน คือ นางนาจูด อัลไควเตอร์ และ นายไฮซัม อัลมัดลีจ นักท่องเที่ยวจาก ซาอุดีอาระเบีย ก็เป็นกลยุทธ์ที่ดี ไทยเพิ่งฟื้นสัมพันธ์กับซาอุดีฯ และ 10 เดือนแรกปีนี้ นักท่องเที่ยวซาอุดีฯมาเที่ยวไทยเพิ่มกว่า 186% เทียบกับปี 2562

คุณยุทธศักดิ์ สุภสร ผู้ว่าการการท่องเที่ยวฯ เปิดเผยว่า ปี 2566 ททท.ตั้งเป้าตัวเลขนักท่องเที่ยวต่างชาติไว้ไม่น้อยกว่า 20 ล้านคน คิดเป็น 80% ของปี 2562 (39 ล้านคน) มีรายได้รวมจากตลาดนักท่องเที่ยว 1.5 ล้านล้านบาท จะเน้นนักท่องเที่ยวที่มีคุณภาพมากขึ้น รายได้ภาคการท่องเที่ยวจากการประเมินเบื้องต้น หากมีนักท่องเที่ยวต่างชาติเข้ามาเที่ยวไทย 10 ล้านคน มีการใช้จ่ายประมาณ 60,000 บาทต่อคน จะมีรายได้จากการท่องเที่ยวประมาณ 600,000 ล้านบาท แต่ยังไม่สามารถสรุปเป็นตัวเลขที่ชัดเจนได้